Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie
Kursy zawodowe

 • Budowlane
 • Księgowe
 • Gastronomiczne
 • Informatyczne:
  • ECDL(Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
  • CAD (poziom bazowy i zaawansowany)
  • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
  • Arkusze kalkulacyjne
 • Językowe
 • Hotelarskie
 • Monter instalacji wod-kan i sanitarnych
 • Operator pojazdów wolnobieżnych
 • Operator wózków widłowych
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Spawacz
 • Ślusarz- mechanik
 • Sprzedawca- magazynier
 • Sprzedawca-handlowiec
 • Pracownik obsługi biurowej
 • Pedagogiczne (dla instruktorów nauki zawodu)
 • Pracownik pomocy społecznej i pracy socjalnej
 • Opiekunka dziecięca
 • Specjalista unijnych ds. pozyskiwania funduszy unijnych
 • Metody identyfikacji aspektów środowiskowych
 • Zamówienia publiczne
 • Ochrona danych osobowych
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania w sytuacjach stresowych i konfliktu
 • Autoprezentacja, techniki negocjacji
 • Sprawna obsługa klienta, obrona przed manipulacją

Centrum organizuje także inne szkolenia i kursy zgodnie
ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Klienta!
Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie
ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów
tel./fax: (0-32) 623-32-18, 624-06-10, e-mail: ckzuchrzanow@interia.pl
Programowanie i grafika: Paweł Jackiewicz